Psych & co

Werkwijze

‘De realiteit verandert misschien niet, maar wel de manier waarop we ernaar kijken’

Door het gesprek aan te gaan kunnen we onze gedachten ordenen. Wanneer we meer afstand en overzicht hebben over onze gedachten kunnen we weer tot nieuwe ontdekkingen komen. (de socratische dialoog)

Laagdrempelige hulp bij persoonlijke problemen
Ik richt mij met Psych & co voornamelijk op laagdrempelige psychologische zorg. Je hebt geen verwijzing nodig voor een aanmelding en we kunnen zonder wachtlijst en diagnose aan de slag.

In mijn praktijk staat laagdrempelig ook voor: een veilige en sfeervolle, huiselijke gespreksomgeving. Ik hecht veel waarde aan een ontspannen sfeer waarin jij als mens, in plaats van cliënt, centraal staat. Ik ben van mening dat je vanuit veiligheid, ontspanning en normaliteit de beste vooruitgang kan boeken.

Werken vanuit je kracht en kwaliteiten
Vanuit de intake kijken we samen welke behandeling het beste bij je hulpvraag aansluit. Ik doe mijn best om de behandeling op jou af te stemmen. Maar de behandeling zal altijd krachtgericht zijn. Dit betekent dat we kijken hoe we je kwaliteiten kunnen inzetten om (weer) in beweging te komen. Ook maken we gebruik van jouw expertise door de eigen eerdere successen en oplossingen te ondervragen en uit te diepen. Je hebt jezelf waarschijnlijk al lang genoeg de put in gepraat. Het is nu tijd om in eerste instantie je veerkracht aan te boren.

Door introspectie.. richting leren geven aan je leven
In de gesprekken krijg je ook meer zicht op je overtuigingen, je gevoelsleven en het ontstaan en de ontwikkeling van je klachten. Ik werk vanuit een integraal mensbeeld. Dit betekent dat ik binnen de therapie aandacht besteed aan de wisselwerking tussen lichaam en geest. Je gevoelsleven en veel psychologische blokkades drukken zich uit in lichamelijke sensaties en klachten. Het is dan ook de kunst om het lichaam en je onderdrukte emoties te leren lezen en deze te gebruiken om je verlangens te verkennen. Je positieve maar ook je negatieve emoties zetten we daarna in als een soort richtingwijzers. Samen bekijken we hoe we deze richtingwijzers kunnen gebruiken om positief richting te geven aan jouw leven.

Ik volg regelmatig super- en intervisie en laat me jaarlijks bijscholen. Zo ben ik o.a. in onderstaande technieken geschoold:

  • oplossingsgerichte therapie
  • ACT
  • inzichtgevende gesprekken
  • de socratische dialoog
  • de MBCT (aandachttraining, Mindfulness)
  • Zelfcompassie
  • Positieve Psychologie
  • technieken uit Focusing