Psych & co

Dirk de Wachter en Pleidooi voor een beetje ongelukkig zijn

Wat kan onze Leuvense psychiater het in heldere woorden omschrijven. Hij omschrijft onder andere hoe we constant bezig zijn met het najagen van geluk in de vorm van korte kicks, het bijzondere, het unieke. Terwijl we daarin uiteindelijk alleen maar ledigheid vinden. Dirk noemt de maatschappij waarin we leven de speedbootmaatschappij.

Borderline times, is het boek dat hij over dit pleidooi heeft geschreven. Als hij naar onze maatschappij kijkt, is zijn diagnose: borderline. Professor De Wachter laat in het boek zien hoe de negen symptomen van de persoonlijkheidsstoornis borderline aanwezig zijn bij ons allemaal.

“Psychologische aandoeningen weerspiegelen de tijdgeest,” stelt De Wachter. “Net zoals godsdienstwaan en hysterie typisch waren voor het begin van de 20e eeuw, is borderline geknipt voor een maatschappij waarin vrijheid, genot, succes en de kick van de ervaring het summum van geluk zijn.”

Het boek houdt de geestelijke gezondheidszorg zeker een spiegel voor en is misschien niet in alle kringen even geliefd. Toch vind ik dat hij rake dingen zegt.